Hvilke typer lån uten sikkerhet finnes?

Vi velger ofte lån uten sikkerhet når vi trenger ekstra penger, der utgiftene ikke er knyttet til bolig- og bilkjøp. Det kan være alt fra reparasjoner til opplevelser. Situasjoner som ikke er en del av vårt vanlige budsjett. Når vi snakker om lån uten sikkerhet, handler det i praksis ikke bare om en type lån. Du har flere alternativer når du har behov for ekstra midler.

Hva er lån uten sikkerhet?

Dette er en form for lån der du ikke stiller sikkerhet til banken for lånesummen. Banken får dermed ikke pant i verdifulle eiendeler, og du behøver ikke en kausjonist som garanterer for lånet. Siden dette betyr en større risiko for banken, krever de høyere rente enn dersom du stiller med sikkerhet. Du får heller ikke låne like store beløp. Et usikret lån medfører også at du ikke kan få lenger nedbetalingstid enn fem år.

Forbrukslån

Vanligvis når uttrykket lån uten sikkerhet brukes, er et synonym til forbrukslån. Når du tar opp et forbrukslån søker du om et lån, altså et engangsbeløp. Dette beløpet varierer, men du kan ikke søke om mer enn 500 000–600 000 kr. Deretter betaler du tilbake lånet månedlig. Du må som regel betale gebyrer i tillegg til nominell rente.

Smålån og mikrolån

Dette er en form for forbrukslån. Det som skiller disse lånene fra andre forbrukslån, er størrelsen. Smålån blir som regel brukt om lån på under 70 000 kr. Mikrolån er sjeldnere brukt. Når dette brukes, handler det om lånebeløp nærmere 5 000 kr. Ofte ser man begreper som lån på dagen, og lån på minuttet når tilbydere reklamerer for denne type lån.

Tross ordbruken er det ingen som kan garantere at du får lån utbetalt på dagen. I praksis er de lik andre forbrukslån. Du risikerer derimot større effektiv rente. Den nominelle renten kan være høy, og i tillegg blir gebyrene relativt store når lånebeløpet er lite.

  • Lån på dagen refererer som oftest til innvilgelse av søknad, ikke utbetaling av lånet.
  • Som oftest tar det 2–3 virkedager før lånet utbetales til konto
  • Vær oppmerksom på den effektive renten

Kredittkort er også lån uten sikkerhet

Kredittkort er også en form for lån uten sikkerhet. I stedet for å låne en engangssum, søker du om en kredittramme. Dette er et beløp du kan skylde kredittselskapet til enhver tid. Du kan altså låne inntil en viss sum. Du kan fortsette å bruke kortet så lenge du holder deg under kredittgrensen. Når du har betalt tilbake hele eller deler av skyldig beløp, kan du igjen låne samme sum som før.

Du får ikke pengene på konto slik som med et forbrukslån. Du bruker kortet som betalingskort. Én gang i måneden betaler du enten hele det utestående beløpet, eller et avdrag til kredittselskapet. De fleste kredittkort har en rentefri periode. Du betaler altså ikke rente på det du bruker før denne perioden er over. Er denne perioden for eksempel på 40 dager, betaler du ikke rente så lenge du betaler hele utestående beløp hver måned. Når rentefri periode er over, ligger renten derimot ofte på over 20 %.

Hvilket lån uten sikkerhet er best

Hva som er best av kredittkort eller forbrukslån avhenger litt av situasjonen. Så lenge du alltid betaler tilbake skyldig beløp hver måned, kan kredittkort være mest lønnsomt. Det kan imidlertid være du trenger mer penger enn hva du får kredittramme for. Trenger du en større sum der du må ha lenger nedbetalingstid, vil ofte forbrukslån være best. Dette avhenger naturligvis av at du finner et lån med lavere effektiv rente enn kredittkortrente.

Avslutningsvis

Ønsker du et lån uten sikkerhet, kan du velge mellom to hovedformer. Dette er forbrukslån og kredittkort. Det er ikke slik at én type alltid vil være bedre enn den andre. Ofte vil en kombinasjon av de to være hensiktsmessig. Det er uansett viktig å huske at dersom du ikke er forsiktig med bruken, kan begge bli til dyr gjeld.