Forbrukslån og betalingsutsettelser

Livet skjer med alle. Plutselig er ikke økonomien der den var for et år siden. Når man havner i en situasjon der man ikke kan betale alle regningene, er dette svært frustrerende. Inkassovarsel og betalingsanmerkninger kan være konsekvenser om man ikke finner en løsning. Det er ikke alltid like lett å vite hvilke alternativ som finnes. Betalingsutsettelser kan være verdt å vurdere. Men er dette lurt med forbrukslån?

Hva er forbrukslån?

Først er det nyttig å vite hva som skiller forbrukslån fra andre former lån. Forbrukslån er en form for usikret lån. Det betyr at banken ikke tar pant i din eiendel som sikkerhet for at du betaler tilbake lånet. Du stiller heller ikke med kausjonist som sikkerhet. Det betyr at banken tar en større risiko ved å gi ut denne type lån. Som en konsekvens av dette må du som lånetaker betale en høyere rente. Hvor høy renten blir vil variere mellom lånetilbydere, samt etter din økonomiske situasjon.

I tillegg til høy rente, er lånebeløpene lavere. De fleste bankene tilbyr mellom 5 000 kr og 500 000 kr i lån. Lavere beløp, i kombinasjon med gebyrkostnader, betyr at den effektive renten for denne type lån kan være svært høy. Nedbetalingstid på forbrukslån er på maks fem år. Du kan selv bestemme hvor lenge du vil bruke innenfor grensen du får av banken.

Hva er betalingsutsettelse?

Betalingsutsettelse er når du får en avtale med banken om at du slipper betale på lånet en periode. Dette kan være perioder med sykdom, arbeidsledighet eller en økning i uforutsette utgifter. Formålet er å få redusert utgiftene til man er kommet i en bedre økonomisk situasjon. Du er nødt til å kontakte banken din for å få en avtale. Du kan ikke bare slutte å betale på lånet.

Hvor lenge du vil ha behov for, eller få innvilget, betalingsutsettelse, vil variere. Det vil også variere hvordan betalingsutsettelsen fungerer i praksis. Noen banker gir avdragsfrihet. Det betyr at du ikke betaler avdrag på lånet, men du betaler rente og gebyr. Du får altså redusert, men ikke fjernet låneutgifter.

Betalingsfri periode

Alternativet er en betalingsfri periode. Da betaler du verken avdrag eller renter til banken. Du har altså en periode med ingen utgifter på lånet. Her er det viktig å viktig å vite at selv om du ikke betaler renter, så fortsetter renten å løpe. Med andre ord blir rentekostnader lagt til lånet i perioden du ikke betaler. Lånet blir i praksis større, og du må betale dette senere.

Det vil også variere om du får utsatt nedbetalingstid med tilsvarende periode som betalingsutsettelse. Noen banker holder på den originale nedbetalingstiden. Det betyr at du må betale mer i avdrag når du starter å betale igjen. Dette vil være viktig for økonomien din videre, så sjekk hva som gjelder for din bank.

Betalingsutsettelse på forbrukslån

Det er blitt relativt vanlig å få betalingsutsettelse med bankene. Det er imidlertid mer vanlig at du får utsettelse på lån med sikkerhet, enn lån uten sikkerhet. Har du et forbrukslån, er det ikke sikkert din tilbyder er villig til å gi betalingsutsettelse. Ulike tilbydere har ulik praksis når det kommer til betalingsutsettelse. Noen gir for eksempel tre betalingsfrie måneder per år. Andre banker gir flere eller færre måneder. Noen tilbyr ikke betalingsutsettelse i det hele tatt og andre tar også ekstragebyr for utsettelse.

Er betalingsutsettelse med forbrukslån smart?

Det er viktig å vite at betalingsutsettelser vil gjøre lånet dyrere totalt sett. En periode med avdragsfrihet betyr at du lengre betaler rente på samme lånesum. En helt betalingsfri periode er det aller dyreste. Da blir det lagt til rentekostnader på toppen av lånet. Dersom du gjør dette på et forbrukslån, risikerer du et svært dyrt lån.

Har du for eksempel et forbrukslån på 200 000 kr, og en rente på 12 %, øker lånet med 2 000 kr i måneden. Dette er penger du så må betale senere. Selv om du da har hatt en periode med økonomisk pusterom, kan dette føre til økt økonomisk press senere. Generelt sett er det ikke hensiktsmessig å bruke betalingsutsettelse på dyre lån. Forbrukslån vil falle under denne kategorien.

Bruk heller betalingsutsettelse på andre lån

Dersom du ser at du trenger en betalingsutsettelse, er det bedre å gjøre dette på de rimeligste lånene. På denne måten blir ikke ekstrakostnadene så mye større. Har du for eksempel boliglån er dette et godt lån å be om betalingsutsettelse på. Har du råd til å betale rentene i denne perioden, er dette det beste alternativet. Da slipper du at renten bygger seg opp på toppen av lånet.

Studielån er også et godt alternativ å søke betalingsutsettelse på. Her har du også mulighet for å få strøket rente i periode med lav inntekt. Dette er avhengig av at du fyller visse kriterier. For eksempel med arbeidsledighet over lang tid. Har du denne typen lån, bør du alltid søke om betalingsutsettelse på dette, før forbrukslån.

I tillegg til at det er en lavere rentesats på disse lånene, har de også som regel større fleksibilitet. Som vi ser, er det mange begrensninger på forbrukslån. Noen få måneder med betalingsutsettelse i året er vanlig. Noen tar i tillegg gebyr for dette. Det er også vanlig at du må ha betalt på lånet en viss periode før du kan søke om betalingsutsettelse. Lån med sikkerhet og studielån kan ofte tilby lengre periode med betalingsutsettelse.

Vurder bruk av kredittkort ved kortvarige vansker

Dette rådet gjelder bare dersom betalingsproblemene er en kortvarig situasjon. Har du plutselig en måned fått så store utgifter at du ikke kan betale? Vurder å finansiere dette med et kredittkort enn å be om betalingsutsettelse på forbrukslån. De fleste kredittkort gir en rentefri periode på rundt en måned som du kan bruke. Da er det viktig at du betaler tilbake før renten begynner å løpe.

Hva hvis eneste alternativ er betalingsutsettelse på forbrukslån?

Har du ikke andre lån å be om betalingsutsettelse på? Er betalingsproblemene mer langvarige enn at det lønner seg å bruke kredittkort? Da kan du absolutt be om betalingsutsettelse på forbrukslån. Pass på å sjekke betingelsene for ditt lån. Dersom du har flere enn ett forbrukslån, kan du be om betalingsutsettelse på det rimeligste. Vær klar over at lånekostnadene kommer til å øke når den betalingsfrie perioden er over. Planlegg budsjettet ditt deretter.

Til slutt

Perioder med betalingsvansker kan ramme oss alle. Da er det viktig å vite hvilke alternativer du har. Be heller om betalingsutsettelse enn å slutte å betale regninger. Prioriter alltid å fortsette å betale på de dyreste lånene. Betalingsutsettelse er best å bruke på lån med sikkerhet, eller på studielån. På denne måten hindrer du at ekstrakostnadene med betalingsutsettelse blir større enn nødvendig.