Hva er grønne forbrukslån?

Grønne lån er lån hvor du får tilbud om bedre vilkår ved å velge klimavennlig. Det finnes allerede grønne billån og grønne boliglån. Det siste på markedet er grønne forbrukslån. Dette er forbrukslån som gir bedre vilkår om du benytter pengene til noe klimavennlig. Du vil få bedre vilkår knyttet til renter og gebyrer avhengig av hva lånet går til, samt hvor klimavennlig dette tiltaket er.

Kort om grønne forbrukslån

Forbrukslån er enkelt forklart et lån hvor du som låntaker ikke må stille med sikkerhet eller egenkapital. Du kan låne mellom 5 000 kroner og 500 000 kroner og benytte lånet slik du selv ønsker. Bankene stiller ingen krav til bruk, du styrer dette selv. Siden bankene ikke krever sikkerhet for disse lånene, har de høyere renter. Dette er en kompensasjon for risikoen banken tar.

Grønne forbrukslån minner mye om det tradisjonelle forbrukslånet. Forskjellen ligger i hva lånet brukes til, samt hvilke vilkår og betingelser bankene tilbyr. De grønne lånene gir bedre vilkår som lavere rente når lånet går til grønne tiltak. Når det kommer til billån, gjelder dette ved kjøp av hybrid- eller el-bil. Når det kommer til bolig, er det klimavennlige hus. Grønne forbrukslån går typisk til oppgradering av hus og hjem for å få en bedre klimaprofil.

Hva kan forbrukslånet brukes til

Det tradisjonelle forbrukslånet kan benyttes slik du selv ønsker. Det kan være shopping, ferie eller oppussing av boligen for å nevne noe. For å få bedre vilkår på forbrukslånet, må det gå til klimavennlige tiltak. Dette kan være investering i solcelle, varmepumpe eller lader til el-bilen hjemme. Grønne forbrukslån må brukes til dette formålet for at du skal få de beste vilkårene. Hvis lånet ikke går til grønne formål, vil det få de samme vilkårene som et tradisjonelt forbrukslån.

 • Montere solcellepanel på taket
 • Bytte ut oljefyr med varmepumpe
 • Installere lader til el-bilen hjemme
 • Oppgradere boligen til energiklasse A eller B
 • Gjøre boligen til et null utslipp-hus

Fordelene med grønne forbrukslån

Fordelen med et grønt forbrukslån er de samme som med grønne bil- og boliglån. Du får bedre betingelser knyttet til lånet. Dette gjør det igjen til et rimeligere lån for deg.

 • Lavere renter
 • Fleksibel låneramme
 • Lik nedbetaling som andre lån uten sikkerhet

Lavere rente

Det å velge klima og miljø skal være økonomisk, også når det kommer til lån. Derfor får du med grønne lån en lavere rentesats. Dette gjelder både den nominelle og den effektive renten. Den effektive renten på et tradisjonelt lån til forbruk ligger i gjennomsnitt på 13 %. Med et grønt lån ligger den nominelle renten på 6 %, og den effektive under 7,5 %. Det er en merkbar nedgang som utgjør flere tusen kroner i året.

Fleksibel låneramme

Hvor mye du trenger å låne til grønne tiltak, avhenger av hva du skal installere hjemme. En lader til el-bilen koster vesentlig mindre enn solceller på taket. Derfor har også det grønne forbrukslånet en fleksibel låneramme. Du kan låne mellom 10 000 kroner og 250 000 kroner til forbedring av hjemmet og dets klimaprofil.

Kort nedbetalingstid

Nedbetalingstiden på grønne lån uten sikkerhet er den samme som vanlige lån uten sikkerhet. Du kan bruke mellom ett og fem år på å nedbetale et grønt lån uten sikkerhet. Siden renten er såpass mye lavere enn det tradisjonelle forbrukslånet, vil ikke en lang nedbetalingstid ha like stor påvirkning på den totale lånesummen. Det er likevel anbefalt å velge den korteste nedbetalingstiden din økonomi kan håndtere.

Hvem tilbyr grønne forbrukslån?

Grønne billån og boliglån tilbys nært sagt av alle tilbydere av disse lånene på markedet. Når det kommer til grønne forbrukslån, er det et mindre marked for dette. Per i dag er det kun DNB og Ressursbank som tilbyr slike lån. For å søke om grønne lån, må du også vite på forhånd hva lånet skal benyttes til. Flere tilbydere av solcelle og varmepumper samarbeider med spesifikke banker om finansiering av deres løsninger.

Selv om dette er et låneprodukt som ikke annonseres om eller tilbys av flere aktører, kan etterspørselen for lånet generere flere tilbud. Grunnen til at forbrukslånet er et utbredt lånetilbud er etterspørselen. Ved stor etterspørsel av grønne lån til miljøtiltak, vil flere banker og lånetilbydere etterhvert også tilby dette lånet. Per i dag tilbys det derimot kun av banker som samarbeider med ulike aktører innen solcelle og varmepumper.

Kriterier for forbrukslån

For å få innvilget lån uten sikkerhet, må du møte et sett med kriterier. Disse kravene avgjør om bankene kan tilby deg lån. De er også med i vurderingen av hvilke vilkår og betingelser banken kan tilby.

 • Minst 18 år gammel
 • Møte inntektskravet relatert til årlig inntekt
 • Ha en fast inntekt
 • Ha norsk telefonnummer
 • Være registrert i folkeregisteret
 • Eventuelt ha arbeidet i og skattet til Norge de siste tre årene
 • Ikke ha noen betalingsanmerkning
 • Ingen pågående inkasso

Selv om aldersgrensen på lån uten sikkerhet er 18 år, har flere banker satt aldersgrensen til 21, 23 eller 25 år. Hva som gjelder, vil det stå tydelig opplyst om i tilbudet fra bankene. Du må også ha en fast månedlig inntekt slik at du kan betjene lånet. Jobbrelatert lønn er med andre ord ikke nødvendig. Det er mulig å få innvilget lån om du går på arbeidsavklaringspenger, er uføretrygdet eller selvstendig næringsdrivende.

Hva slags statsborgerskap du har skal ikke ha noen innvirkning på om du kan få innvilget lånet eller ikke. Du må derimot ha en tilknytning til Norge. Med andre ord må du være en del av folketrygden. Dette blir du enten ved å være registrert i folkeregisteret, eller ved å ha arbeidet i og skattet til Norge de siste tre årene.

Betalingsanmerkninger

Har du betalingsanmerkning eller pågående inkasso vil du ikke få innvilget søknad om lån uten sikkerhet, uavhengig av lånetype. Du kan derimot få innvilget lån med sikkerhet i bolig, mot at du betaler høyere renter. Bankene tar en økt risiko når du låner ut penger til personer med en historie med mislighold av betalingsavtaler. Derfor stiller de strengere krav om de skal låne ut penger til personer i slike situasjoner.

Oppsummering

Grønne forbrukslån er et låneprodukt som ikke tilbys av veldig mange tilbydere per dags dato. Med tanke på det grønne skiftet det snakkes om i media og av politikere, vil det bli et større marked for grønne lån i fremtiden. De grønne forbrukslånene som er på dagens marked, retter seg mot oppdatering av boligen og skifte til klimavennlige produkter. Dette gjelder overgang til varmepumpe for varme, montere solcellepanel for å generere strøm eller installere lader for el-bilen. I dag er det fokus på grønne lån som skal gi bedre vilkår. Slik kan forbrukere velge klimavennlige produkter som er bra for miljøet og lommeboken.