Forbrukslån i utlandet – er det mulig, og hvor lurt er det?

Lån er generelt utbredt og tilgjengelig i Norge. Om du vil ha lave summer eller større, er det som regel flere muligheter. Det betyr ikke at mange likevel ikke ser seg om etter andre alternativer. Det kan være flere grunner til at noen ser etter lån i utlandet. Det kan være ønske om et bedre lån, eller ønske om å i det hele tatt få et lån. Er det i det hele tatt mulig å få et forbrukslån i utlandet? Er det i så fall en smart mulighet?

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån du får uten å stille sikkerhet til banken. Banken har da ikke noe sikkerhet for at du betaler tilbake lånet. Alternativet er et lån med sikkerhet. Da gir du som regel pant i din eiendel. Dette kan være bolig, feriehus, båt eller bil. Det er også mulig å stille med kausjonist. Dette er en annen person som garanterer for ditt lån.

Siden banken ikke har noe garanti for lånebeløpet, tar banken en større risiko når de gir forbrukslån. Dette betyr at de tar en høyere rente enn de gjør på lån med sikkerhet. Lånesummene er også en del lavere. Svært mange banker opererer med en maks lånesum på 500 000 kr. I tillegg er lengste nedbetalingstid på forbrukslån i Norge på fem år.

Hva er grunner til å ta opp forbrukslån i utlandet?

Med flere alternativer for lån i Norge, hva er da grunner til at enkelte vil ha lån i utlandet? Dette kan handle både om mulighet til å få lån, og om potensiell økonomisk gevinst. Det er altså ikke bare en grunn. Det betyr ikke at lån i utlandet nødvendigvis gir andre fordeler enn lån i Norge.

Du får ikke forbrukslån i Norge

For å få forbrukslån i Norge må banken først gjøre en kredittvurdering av deg. Da ser de på inntekt, eksisterende gjeld og eventuelle betalingsanmerkninger. Har du betalingsanmerkning er det ingen banker som vil gi forbrukslån før du har kvittet deg med denne. Det er i tillegg regler som hindrer at du ender opp med for stor totalgjeld. Bankene kan ikke gi lån dersom du ender opp med totalgjeld over fem ganger årsinntekt.

Økonomien din er også nødt å bestå en såkalt stresstest. Det holder ikke at du har økonomi til å betale tilbake lånet med dagens rente. Du er også nødt å kunne betale tilbake lånet selv om renten stiger med fem prosent. Består du ikke nevnte tre krav, får du ikke godkjent lånesøknad.

Da kan det være fristende å se på muligheter for lån i utlandet. Det er da viktig å vite at utenlandske banker også gjennomfører kredittsjekk. Kredittvurdering er til for å beskytte både forbruker og banken. For banken viser kredittvurderingen hvor stor risikoen er for at de taper penger. Når de i tillegg ikke har sikkerhet for lånesummen, er risikoen større. Dersom det vurderes stor risiko for betalingsvansker, vil også utenlandske banker være tilbakeholdne med å gi lån.

Rentenivå på forbrukslån

Forbrukslån har høyere rente enn for eksempel et boliglån. De aller dyreste forbrukslånene kan ha en effektiv rente på langt over 200 %. Da kan det være lett å tenke at det er mulig å få bedre betingelser i utlandet. Realiteten er at innenfor norske forbrukslån er det stor variasjon. Leter du litt er det fullt mulig å finne mye rimeligere lån. Det finnes noen land, for eksempel Sveits, som historisk sett har hatt lave rentenivånivå. Samtidig har ikke Norge noe generelt høyere rentenivå enn andre land. Det er med andre ord ikke så mye å spare på rente i et annet land.

Valuta

Noen ønsker å ta opp lån i utlandet med formål å tjene på valutaendring. Da er tanken å ta opp et lån i en valuta som sannsynlig vil svekkes mot den norske kronen. Dersom dette skjer mens du betaler ned på lånet, får du etter hvert et rimeligere lån. Problemet er at dette blir svært uforutsigbart. Du risikerer at det motsatte skjer. Dersom det er den norske kronen som svekkes, blir lånet ditt dyrere. Du må betale mer i norske kroner for å betale ned lånesummen.

Er det mulig å få forbrukslån i utlandet?

Reelt sett er det vanskelig for norske statsborgere, eller noen bosatt i Norge, å få forbrukslån i utlandet. For å få forbrukslån i Norge stilles det som regel krav til at du er statsborger. Eventuelt kan kravene være at du har bodd her et visst antall år, og betaler skatt til Norge. Utenlandske banker har ofte de samme kravene. Så lenge du ikke har noe nær forbindelse med landet, får du ikke lån med en utenlandsk bank.

En annen faktor er at kredittvurdering er vanskelig på tvers av landegrenser. Utenlandske banker har ikke samarbeid med norske kredittbyråer. De kan heller ikke samle inn relevant informasjon på en effektiv måte. Alternativet er at du oversender relevant dokumentasjon, men dette er tungvint. Selv om du gjør dette, er det fortsatt nesten umulig å få lån uten tilknytning til landet.

Finnes det unntak?

Det finnes noen unntak. Banker har i noen tilfelle vært mer villig til å gi lån dersom du søker gjennom et firma med prosjekt i landet. Altså et firma som allerede har økonomiske forpliktelser i det gjeldende landet. Som privatperson er som regel den eneste måten å få lån i utlandet å søke med sikkerhet i feriehus. Feriehuset må da være i det gjeldende landet.
Ønsker du forbrukslån i utlandet for å tjene på valutaendring, kan du gjøre dette gjennom norske banker. Da tar du opp et såkalt valutalån. Det betyr at du tar opp lånet i den valutaen du ønsker. Husk at dette medfører en risiko for at lånet blir dyrere enn nødvendig.

Forbrukslån i Norge

Tiden din er sannsynligvis bedre brukt på å finne et rimelig og godt forbrukslån i Norge. Det er lite som tilsier at det er mye å tjene på å låne i utlandet. Det vil i tillegg kreve stor innsats, og er sannsynlig ikke mulig. Får du avslag på søknad i Norge viser det også at du har stor risiko for å få betalingsvansker. Avslaget beskytter da også deg, selv om det er frustrerende. Løsningen er ikke å prøve å finne et annet lån et annet sted.

Oppsummert

Det kan være mange grunner til at noen ønsker lån i utlandet. Dette kan være grunnet vansker å få lån i Norge, eller ønske om økonomisk vinning. Realiteten er at det er ikke så mye å spare på dette. Ønsker du å ta opp lån i annen valuta kan du gjøre dette gjennom norske banker. Å få forbrukslån i en utenlandsk bank for en privatperson bosatt i Norge er nesten umulig. Da er det mye bedre å heller finne et lån i Norge med gode betingelser.