Alt om nedbetalingstid på forbrukslån

Skal du ta opp forbrukslån og lurer på hvor lang nedbetalingstid du bør eller kan velge? Her får du en enkel innføring i reglene som bankene må forholde seg til. Vi viser deg også hvordan nedbetalingstiden vil påvirke de totale kostnadene dine, og hva du bør gjøre for å få et så billig lån som mulig.

5 år er hovedregelen

I henhold til retningslinjene fra Finanstilsynet kan banken gi deg maksimalt 5 års nedbetalingstid på et forbrukslån uten sikkerhet. Tidligere var denne grensen satt til 15 år. Årsaken til endringen har å gjøre med myndighetenes ønske om å dempe befolkningens opptak av usikret gjeld.

Et forbrukslån må nå også ha faste månedlige avdrag. Du kan få betalingsutsettelse eller avdragsfrie måneder i noen banker. I så fall må du forvente at fremtidige betalinger bli justert slik at lånetiden ikke overskrider 5 år.

Kan komme an på lånesummen

Vær oppmerksom på at du ikke alltid vil få hele 5 år til nedbetaling. Søker du om en begrenset lånesum kan det hende du ikke får velge mer enn 2 eller 3 års nedbetalingstid. Dette varierer en del fra bank til bank. Noen banker lar deg få inntil 5 år selv på små lån på 30 000 kroner, mens andre har et tak på lånesum i forhold til antall terminer. Dette vil du se selv når du fyller ut søknadsskjemaet. På https://www.forbrukslån.no/ får du en oversikt over forbrukslån uten sikkerhet. Her kan du også se lånesum og hva kostnadene blir per måned.

Unntak for forbrukslån til refinansiering

Bankene kan fravike fra femårsregelen dersom du skal bruke forbrukslånet til å refinansiere annen gjeld. Grunnen til dette er at myndighetene vil gjøre det enklere for folk å redusere lånekostnadene sine, og derav minske risikoen for at låntakere får betalingsproblemer.

Forutsetningene for å få lenger nedbetalingstid er at disse to kravene oppfylles:

 • Hele lånesummen må gå til refinansiering.
 • Refinansieringen må føre til at du får lavere utgifter på gjelden.

Nedbetalingstiden vil også begrenses i forhold til den gjenstående nedbetalingstiden på gjelden du hadde fra før. Slik er reglene:

 • Et usikret lån til refinansiering kan maksimalt ha maksimalt 15 års nedbetalingstid.
 • Tiden skal ikke være lenger enn gjenstående nedbetalingstid på gjelden som refinansieres.
 • Gjenstår det for eksempel 8 år igjen på et lån du refinansierer, vil 8 år være den lengste nedbetalingstiden du kan få på det nye lånet.

Gjenstående nedbetalingstid er naturligvis ikke relevant dersom det er kredittkortgjeld det er snakk om. I slike tilfeller vil banken foreta en skjønnsvurdering basert på summen du skylder.

Ekstra avdrag på forbrukslån

Før vi ser på kostnadsbildet skal vi ta med to momenter som er viktige å huske på i denne sammenhengen, nemlig ekstra avdrag og førtids innfrielse av lånet. Du kan når som helst øke størrelsen på avdragene, og bankene vil ikke kreve noe gebyr for dette. Det eneste du må huske på er at du bør melde fra til banken på forhånd.

Vær også oppmerksom på at den gjenstående nedbetalingstiden vil bli den samme, med mindre du ber banken om å justere antallet terminer. Viktigheten av dette kan vi illustrere med et enkelt eksempel:

 • Du har et forbrukslån på 120 000 kroner.
 • Nedbetalingstiden er 12 måneder.
 • Avdraget er 10 000 kroner.
 • Den 3. terminen arver du og bestemmer du deg for å betale 50 000 kroner i avdrag i stedet for 10 000 kroner.
 • Etter dette gjenstår det kun 50 000 kroner av gjelden.
 • Antallet terminer som gjenstår er nå 9.
 • Avdragene blir dermed 50 000 delt på 9 terminer = 5 556 kroner.

Du vil fortsatt spare på å ha betalt det ekstra avdraget, men ikke like mye som du ville gjort dersom du hadde fortsatt med 10 000 kroner i avdrag. Med fulle avdrag ville nemlig lånet vært fullt nedbetalt kun 5 måneder senere, i stedet for 9 måneder.

Se også https://www.storebrand.no/privat/bank-og-lan/forbrukslan

Førtids innfrielse av forbrukslån

På samme vis som med ekstra avdrag kan du innfri lånet i sin helhet når som helst. Hvis vårt eksempel hadde vært reelt, og du arvet nok penger, kunne du kvittet deg med lånet den 3. terminen. Kostnadene dine ville da blitt betydelig lavere, siden gjelden ble rentebærende i kun 3 terminer.

Hvis du skal innfri et lån førtids må du huske på dette:

 • Kontakt banken og fortell at du ønsker å innfri lånet.
 • Oppgi hvilken dato du skal foreta innbetalingen.
 • Banken regner da ut det eksakte beløpet som påløper i renter frem til datoen du oppga.
 • Betaler du før eller etter den oppgitte datoen må rentene beregnes deretter.

Kostnader i forhold til nedbetalingstid

Et lån blir alltid billigere jo færre terminer du bruker på tilbakebetalingen. Dette ser vi veldig klart dersom vi tester effekten av ulike nedbetalingstider i en lånekalkulator.

Vi kan eksemplifisere dette med et lån som ser slik ut:

 • Forbrukslån – 200 000 kroner.
 • Nominelle renter – 12%.
 • Etableringsgebyr – 950 kroner.

Hva blir så de månedlige avdragene og totalkostnadene for ulike nedbetalingstider mellom 1 og 5 år?

 • Nedbetalingstid 1 år – Avdrag 15 917 kroner – Totalkostnader 11 600 kroner.
 • Nedbetalingstid 2 år – Avdrag 7 562 kroner – Totalkostnader 22 700 kroner.
 • Nedbetalingstid 3 år – Avdrag 4 787 kroner – Totalkostnader 34 100 kroner.
 • Nedbetalingstid 4 år – Avdrag 3 406 kroner – Totalkostnader 45 900 kroner.
 • Nedbetalingstid 5 år – Avdrag 2 583 kroner – Totalkostnader 57 900 kroner.

Det er altså cirka 46 000 kroner å spare på å velge 1 års nedbetalingstid fremfor 5 år. Spørsmålet er om du klarer de månedlige avdragene.

Konklusjon og tips

Du bør naturligvis velge en nedbetalingstid med avdrag som du fint klarer å betale. Det er ikke smart å ta hodet over vann på dette punktet, og deretter havne i problemer fordi du ikke betaler i tide. På den andre siden vil du også holde lånekostnadene til et minimum.

Dette vil redusere totalkostnadene:

 • Regn over hva du klarer å betale i renter og avdrag per måned.
 • Velg så kort nedbetalingstid som mulig.
 • Unngå avdragsfrie måneder.
 • Betal ekstra avdrag når du kan.
 • Reduser rentebærende gjeld med for eksempel feriepenger, arv, gevinster og bonuser.
 • Be banken justere gjenstående nedbetalingstid dersom du betaler ekstra avdrag, slik at avdragene fremover ikke blir mindre enn det du hadde.